Politik och sociala medier. Valrörelsen 2010. Del 3.

Den tredje delen i denna serie fokuserar på tonen i de sociala medierna. Jag fördjupar resonemangen om att det inte är ålder eller teknikintresse som är grunden för framgångsrik kommunikation i sociala medier. Dessutom en reflektion runt Unsgaard´s Facebookstatus.

Annonser