BEFRIAD ZON: Banaliteter och myndigheter.

Snurriga resonemang i en debattartikel i GP som jag tvärsågar.

Annonser