Politik och sociala medier. Valrörelsen 2010. Del 1.

Det här är den första av mina postningar i vad som kom att bli en serie om sociala medier i valrörelsen 2010. En grundläggande postning om varför sociala medier kan revitalisera politiken och vad man ofta missar.

Politik och sociala medier. Valrörelsen 2010. Del 2.

Del 2 handlar om att sociala medier är att betrakta som en tredjedel av medielandskapet idag. En summering av diskussionen runt publiceringen av den första delen samt resonemang om ett aktuellt exempel med den finske statsministern och sitt användande av bloggen.

Annonser